Gietrzwałd – objawienia w 1877 roku

Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Najświętsza Panna ukazała się ponad 160 razy. Wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Wizje rozpoczynały się zwykle w czasie nabożeństwa różańcowego wieczorem przy odmawianiu drugiej tajemnicy różańca, a kończyły się w czasie czwartej tajemnicy lub na początku piątej.

Na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? Maryja odpowiedziała:

“Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!”

Na polecenie proboszcza Justyna zapytała Najświętszą Pannę: „Czego żądasz Matko Boża?” i otrzymała odpowiedź:

„Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec”.

1 sierpnia – dzieci chciały dowiedzieć się, czy biskup warmiński będzie aresztowany, ale nie uzyskały odpowiedzi. Barbara zaś zadała pytanie: „Czy osierocone parafie otrzymają wkrótce kapłanów?” i usłyszała w odpowiedzi:

„Jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów”.

5 sierpnia – wizjonerki postawiły pytanie, czy klasztor w Łąkach będzie ponownie otwarty              i odpowiedź brzmiała:

„Jeśli gorliwie będziecie się modlić, będzie znowu otwarty”.

7 września – na pytanie, czego Sobie życzy od duchowieństwa warmińskiego, Matka Boska powiedziała do dzieci:

„Kapłani powinni gorliwie modlić się do Najświętszej Panny, wtedy Ona zawsze będzie przy nich”.

Ostatnie słowa wyrzeczone do dzieci przez Matkę Boską brzmiały:

„ODMAWIAJCIE GORLIWIE RÓŻANIEC”.

Więcej informacji na: Historia – Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej (sanktuariummaryjne.pl)

W 1917 roku Najświętsza Maryja Panna objawiła się sześć razy trójce pastuszków z Fatimy: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. W pierwszym objawieniu, 13 maja powiedziała do dzieci:

“Chciałabym, abyście każdego dnia odmawiali Różaniec.”

13 lipca przekazała dzieciom modlitwę w intencji nawrócenia grzeszników:

“Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie wielokrotnie – zwłaszcza gdy będziecie czynić jakąś ofiarę – »O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi«.”

W czwartym objawieniu 19 sierpnia Maryja po raz kolejny zachęcała do podejmowania ofiary za grzeszników:

“Módlcie się, módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników, ponieważ wiele dusz idzie do piekła, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.”

Więcej informacji na: Objawienia fatimskie (fatima.pl)

Fatima – objawienia w 1917 roku